Ovdje možete vidjeti sve moje radove na jednom mjestu... Prvi je izražajni. Sasvim moj. Čisto moj. Drugi je poslovni, kako u materijanom svijetu opstati, jer i to treba. A opet je moj. Treći je ambiciozni na neki način. Ono je dio uvjerenja. Jer vjerujem u ljubav. Pa sam ih spojila. Sve te dijelove mene. U jedan uvid sastavljen od tri dijela. Zbog sublimacije, jer pokušavam se sublimirati.